User Tools

Site Tools


pl_podsumowanie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl_podsumowanie [2016/12/21 14:01]
sagepl_superuser_demo_pl created
pl_podsumowanie [2017/11/24 15:19] (current)
Line 2: Line 2:
  
  
-Zakładki Sprzedaż podsumowanie oraz Zakup podsumowanie prezentują w postaci wykresów dane o sprzedaży i zakupach. Dane wykorzystywane do przygotowania wykresów importowane są z plików JPK_FA.xml. ​+Zakładki ​**Sprzedaż podsumowanie** oraz **Zakup podsumowanie** prezentują w postaci wykresów dane o sprzedaży i zakupach. Dane wykorzystywane do przygotowania wykresów importowane są z plików JPK_FA.xml. ​
  
 Dane na wykresach mogą być prezentowane w trzech walutach: PLN, EUR oraz USD. Wykresy prezentujące dane w walutach EUR oraz USD pojawia się dopiero po zaimportowaniu plików JPK_FA.xml zawierających dokumenty wystawione w tych walutach. ​ Dane na wykresach mogą być prezentowane w trzech walutach: PLN, EUR oraz USD. Wykresy prezentujące dane w walutach EUR oraz USD pojawia się dopiero po zaimportowaniu plików JPK_FA.xml zawierających dokumenty wystawione w tych walutach. ​
pl_podsumowanie.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19