User Tools

Site Tools


pl_porownanie_vat

Jak porównać dane z pliku JPK_VAT z deklaracją VAT-7?

Obejrzyj film:Jak korzystać z modułu Weryfikacja VAT?

Aby zobaczyć porównanie danych zawartych w pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 należy:

  1. Zaimportować plik JPK_VAT oraz e-deklarację VAT-7 - szczegółowy opis Jak zaimportować pliki
  2. Wybrać zakładkę „VAT”, a następnie „VAT 7”.

Ten widok prezentuje porównanie kwot netto oraz kwot podatku VAT wykazanych w obu plikach i ewentualnych różnic między nimi.

Domyślnie ustawiony jest filtr, tak by prezentować dane za poprzedni miesiąc. Korzystając z filtrów możesz dowolnie ustawić okres, za który chcesz sprawdzić zaimportowane wartości.

Aby łatwo znaleźć różnice między wartościami, użyj filtru „nie pokazuj różnic zerowych”. Aby poznać szczegóły konkretnej pozycji kliknij w aktywny link. Po kliknięciu widzimy faktury składające się na konkretną pozycję VAT.

Powrót do spisu

pl_porownanie_vat.txt · Last modified: 2019/01/04 13:27

Page Tools