User Tools

Site Tools


pl_porownanie_vat7k

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl_porownanie_vat7k [2018/02/15 07:17]
wiki_super_user_petapilot_com created
pl_porownanie_vat7k [2019/01/04 12:27]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 2: Line 2:
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
  
 +**Obejrzyj film**:​[[https://​youtu.be/​JlXFtTlPF9c|Jak korzystać z modułu Weryfikacja VAT?]]
  
 Aby zobaczyć porównanie danych zawartych w pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7K należy: ​   Aby zobaczyć porównanie danych zawartych w pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7K należy: ​  
  
   - Zaimportować plik JPK_VAT oraz e-deklarację VAT-7K - szczegółowy opis [[pl_import_plikow|Jak zaimportować pliki]] ​     - Zaimportować plik JPK_VAT oraz e-deklarację VAT-7K - szczegółowy opis [[pl_import_plikow|Jak zaimportować pliki]] ​  
-  - Wybrać zakładkę „Przeglądaj”, a następnie „VAT 7K”. ​+  - Wybrać zakładkę „VAT”, a następnie „VAT 7K”. ​
  
 Ten widok prezentuje porównanie kwot netto  oraz kwot podatku VAT  wykazanych w obu plikach i ewentualnych różnic między nimi.  Ten widok prezentuje porównanie kwot netto  oraz kwot podatku VAT  wykazanych w obu plikach i ewentualnych różnic między nimi. 
pl_porownanie_vat7k.txt · Last modified: 2019/01/04 12:27