User Tools

Site Tools


pl_porownanie_vat7k

This is an old revision of the document!


Jak porównać dane z pliku JPK_VAT z deklaracją VAT-7K?

Aby zobaczyć porównanie danych zawartych w pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7K należy:

  1. Zaimportować plik JPK_VAT oraz e-deklarację VAT-7K - szczegółowy opis Jak zaimportować pliki
  2. Wybrać zakładkę „VAT”, a następnie „VAT 7K”.

Ten widok prezentuje porównanie kwot netto oraz kwot podatku VAT wykazanych w obu plikach i ewentualnych różnic między nimi.

Domyślnie ustawiony jest filtr, tak by prezentować dane za poprzedni kwartał. Korzystając z filtrów możesz dowolnie ustawić okres, za który chcesz sprawdzić zaimportowane wartości.

Aby łatwo znaleźć różnice między wartościami, użyj filtru „nie pokazuj różnic zerowych”. Aby poznać szczegóły konkretnej pozycji kliknij w aktywny link. Po kliknięciu widzimy faktury składające się na konkretną pozycję VAT.

Powrót do spisu

pl_porownanie_vat7k.1540912656.txt.gz · Last modified: 2018/10/30 15:17

Page Tools