User Tools

Site Tools


pl_porownanie_vat7k

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_porownanie_vat7k [2018/10/30 15:17]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_porownanie_vat7k [2019/01/04 12:27] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 2: Line 2:
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
  
 +**Obejrzyj film**:​[[https://​youtu.be/​JlXFtTlPF9c|Jak korzystać z modułu Weryfikacja VAT?]]
  
 Aby zobaczyć porównanie danych zawartych w pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7K należy: ​   Aby zobaczyć porównanie danych zawartych w pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7K należy: ​  
pl_porownanie_vat7k.txt · Last modified: 2019/01/04 12:27