User Tools

Site Tools


pl_porownaniev7

Porównanie między częścią deklaracyjną a częścią JPK

Widok Porównanie między częścią deklaracyjną a częścią JPK prezentuje porównanie pomiędzy kwotami zaraportowanymi w części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej. Widok ten jest podzielny na dwie zakładki: V7M i V7K – każda z nich prezentuje dane zaimportowane odpowiednio z pliku JPK_V7M lub JPK_V7K. Dane są prezentowane w układzie podobnym do deklaracji VAT.

Kolumny:

  • Netto (JPK) oraz VAT (JPK) prezentują kwoty netto i VAT zsumowane z części ewidencyjnej plików JPK_V7M lub JPK_V7K.
  • Netto (Deklaracja) oraz VAT (Deklaracja) prezentują kwoty netto i VAT zaraportowane w części deklaracyjnej plików JPK_V7M lub JPK_V7K.
  • Netto (Różnica) oraz VAT (Różnica) prezentują różnice pomiędzy kwotami z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Filtry po prawej stronie ekranu pozwalają wybrać okres, dla jakiego mają być zaprezentowane dane. Domyślnie podpowiada się zawsze poprzedni miesiąc lub kwartał odpowiedni dla poprzedniego miesiąca. Filtr Nie pokazuj zerowych różnic powoduje ukrycie wierszy, w których kwoty w części deklaracyjnej i ewidencyjne są sobie równe. Stosując ten filtr można łatwo wyszukać te wiersze, w których powstały różnice między częścią deklaracyjną i ewidencyjną.

Klikając w aktywne linki można przejść do listy dokumentów zaraportowanych w danej kategorii. Lista prezentuje również status kontrahenta w rejestrze aktywnych podatników VAT oraz rejestrze VIES na dzień wystawienia faktury. Statusy te pobierane są z bazy zgromadzonej przez Sage. Jeśli na dany dzień w bazie nie ma zarejestrowanego statusu, zostanie zaprezentowany status “nieznany”.

Przycisk “Eksportuj” służy do wyeksportowania porównania do pliku w formacie .csv. Operacja eksportuje dane widoczne w oknie.

Uwaga: Aby wyświetlić listę statusów na dzień wystawienia faktury po zaimportowaniu pliku JPK z nowymi dokumentami, użyj przycisku „Odśwież statusy NIP” znajdującego się w menu Status kontrahenta.

Powrót do spisu

pl_porownaniev7.txt · Last modified: 2021/12/07 11:32

Page Tools