User Tools

Site Tools


pl_przegladanie

VAT

Obejrzyj film:Jak korzystać z modułu Weryfikacja VAT?

Zakładka VAT znajdująca się w górnym meny zawiera sumaryczne podsumowanie danych, zawartych w plikach JPK_VAT oraz w deklracjach VAT-7 lub VAT-7K. Pozwala zwizualizować i pogrupować dane według wybranych kategorii takich jak data/kwota itp., które zawarte są w plikach JPK przesłanych na platformę e-Audytor.

Składa się z trzech zakładek:

  • VAT prezentuje dane zaimportowane z plików JPK_VAT w układzie podobnym do deklaracji VAT
  • VAT 7 zawiera porównanie danych pomiędzy plikami JPK_VAT a e-Deklaracją VAT-7.
  • VAT 7K zawiera porównanie danych pomiędzy plikami JPK_VAT a e-Deklaracją VAT-7K.

Dane na tych zakładkach prezentowane są w podziale na kategorie transakcji określonych wzorem deklaracji VAT. Klikając w aktywne linki można przejść do listy dokumentów zaraportowanych w danej kategorii. Lista prezentuje również status kontrahenta w rejestrze aktywnych podatników VAT oraz rejestrze VIES na dzień wystawienia faktury. Statusy te pobierane są z bazy zgromadzonej przez Sage. Jeśli na dany dzień w bazie nie ma zarejestrowanego statusu, zostanie zaprezentowany status “nieznany”.

Uwaga: Aby wyświetlić listę statusów na dzień wystawienia faktury po zaimportowaniu pliku JPK z nowymi dokumentami, użyj przycisku „Odśwież statusy NIP” znajdującego się w menu Status kontrahenta.

Powrót do spisu

pl_przegladanie.txt · Last modified: 2019/01/04 13:30

Page Tools