User Tools

Site Tools


pl_przegladanie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl_przegladanie [2018/12/14 09:45]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_przegladanie [2018/12/14 09:46]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 15: Line 15:
 Klikając w aktywne linki można przejść do listy dokumentów zaraportowanych w danej kategorii. Lista prezentuje również status kontrahenta w rejestrze aktywnych podatników VAT oraz rejestrze VIES na dzień wystawienia faktury. Statusy te pobierane są z bazy zgromadzonej przez Sage. Jeśli na dany dzień w bazie nie ma zarejestrowanego statusu, zostanie zaprezentowany status "​nieznany"​.  ​ Klikając w aktywne linki można przejść do listy dokumentów zaraportowanych w danej kategorii. Lista prezentuje również status kontrahenta w rejestrze aktywnych podatników VAT oraz rejestrze VIES na dzień wystawienia faktury. Statusy te pobierane są z bazy zgromadzonej przez Sage. Jeśli na dany dzień w bazie nie ma zarejestrowanego statusu, zostanie zaprezentowany status "​nieznany"​.  ​
  
-**Uwaga:** Aby wyświetlić listę statusów na dzień wystawienia faktury po zaimportowaniu pliku JPK z nowymi dokumentami, ​ użyj przycisku „Odśwież statusy NIP” znajdującego się w menu **Status kontrahenta**.+**Uwaga:** Aby wyświetlić listę statusów na dzień wystawienia faktury po zaimportowaniu pliku JPK z nowymi dokumentami, ​ użyj przycisku ​**„Odśwież statusy NIP”** znajdującego się w menu **Status kontrahenta**.
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
pl_przegladanie.txt · Last modified: 2019/01/04 12:30