User Tools

Site Tools


pl_przegladanie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl_przegladanie [2018/12/14 09:45]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_przegladanie [2019/01/04 12:30]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 ====== VAT ====== ====== VAT ======
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
-**Obejrzyj film**:​[[https://​youtu.be/​Ccs5HBzUxdc|Jak porównać dane pliku JPK_VAT z deklaracją ​VAT-7?]]+**Obejrzyj film**:​[[https://​youtu.be/​JlXFtTlPF9c|Jak korzystać z modułu Weryfikacja ​VAT?]]
  
 {{ :​vat.jpg?​nolink |}} {{ :​vat.jpg?​nolink |}}
Line 15: Line 15:
 Klikając w aktywne linki można przejść do listy dokumentów zaraportowanych w danej kategorii. Lista prezentuje również status kontrahenta w rejestrze aktywnych podatników VAT oraz rejestrze VIES na dzień wystawienia faktury. Statusy te pobierane są z bazy zgromadzonej przez Sage. Jeśli na dany dzień w bazie nie ma zarejestrowanego statusu, zostanie zaprezentowany status "​nieznany"​.  ​ Klikając w aktywne linki można przejść do listy dokumentów zaraportowanych w danej kategorii. Lista prezentuje również status kontrahenta w rejestrze aktywnych podatników VAT oraz rejestrze VIES na dzień wystawienia faktury. Statusy te pobierane są z bazy zgromadzonej przez Sage. Jeśli na dany dzień w bazie nie ma zarejestrowanego statusu, zostanie zaprezentowany status "​nieznany"​.  ​
  
-**Uwaga:** Aby wyświetlić listę statusów na dzień wystawienia faktury po zaimportowaniu pliku JPK z nowymi dokumentami, ​ użyj przycisku „Odśwież statusy NIP” znajdującego się w menu **Status kontrahenta**.+**Uwaga:** Aby wyświetlić listę statusów na dzień wystawienia faktury po zaimportowaniu pliku JPK z nowymi dokumentami, ​ użyj przycisku ​**„Odśwież statusy NIP”** znajdującego się w menu **Status kontrahenta**.
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
pl_przegladanie.txt · Last modified: 2019/01/04 12:30