User Tools

Site Tools


pl_raporty_pdf

Eksport danych do plików w formacie PDF

W ramach całego serwisu Sage e-Audytor dodano możliwość eksportu danych prezentowanych na listach dokumentów do pliku w formacie PDF. Na każdej liście klikając w przycisk Eksportuj zostanie rozwinięty wybór z dwoma opcjami:

  • do pliku PDF
  • do pliku csv

Serwis eksportuje dane widoczne na ekranie z daną listą.

Dodatkowo w menu Status kontrahenta na zakładce „Weryfikacja statusu NIP” w opcji Eksportuj zostały dodane trzy opcje:

  • Historia statusów (plik PDF) - eksportuje do pliku w formacie PDF listę NIPów wraz z ich aktualnymi statusami oraz historią zmian statusów
  • Lista statusów (plik csv) - eksportuje do pliku w formacie .csv NIPów wraz z ich aktualnymi statusami i datą ostatniej weryfikacji
  • Historia statusów (pli csv) - eksportuje do pliku w formacie .csv listę NIPów wraz z historią zmian ich statusów

Powrót do spisu

pl_raporty_pdf.txt · Last modified: 2019/01/21 08:04

Page Tools