User Tools

Site Tools


pl_raporty_pdf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl_raporty_pdf [2019/01/21 07:04] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +====== Eksport danych do plików w formacie PDF ======
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
 +
 +
 +W ramach całego serwisu Sage e-Audytor dodano możliwość eksportu danych prezentowanych na listach dokumentów do pliku w formacie PDF. Na każdej liście klikając w przycisk **Eksportuj** zostanie rozwinięty wybór z dwoma opcjami:
 +  * do pliku PDF
 +  * do pliku csv
 +Serwis eksportuje dane widoczne na ekranie z daną listą.
 +
 +Dodatkowo w menu **Status kontrahenta** na zakładce **„Weryfikacja statusu NIP”** w opcji **Eksportuj** zostały dodane trzy opcje:
 +  * **Historia statusów (plik PDF)** - eksportuje do pliku w formacie PDF listę NIPów wraz z ich aktualnymi statusami oraz historią zmian statusów ​
 +  * **Lista statusów (plik csv)** - eksportuje do pliku w formacie .csv NIPów wraz z ich aktualnymi statusami i datą ostatniej weryfikacji
 +  * **Historia statusów (pli csv)** - eksportuje do pliku w formacie .csv listę NIPów wraz z historią zmian ich statusów  ​
 +
 +
 +
 +[[start|Powrót do spisu]]
  
pl_raporty_pdf.txt · Last modified: 2019/01/21 07:04