User Tools

Site Tools


pl_rejestracja

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl_rejestracja [2016/12/21 12:09]
renata_kotecka_sage_com
pl_rejestracja [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Rejestracja ====== ====== Rejestracja ======
  
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​200 |}}
 Pierwszym krokiem do rozpoczęcia użytkowania platformy e-Audytor jest rejestracja konta. Odbywa się to przez formularz na stronie [[http://​rejestracja.audytor.sage.com.pl]]. Bez rejestracji konta nie jest możliwe dodanie zakupionego pakietu usług. Najważniejsze pola, które należy wypełniać ze szczególną starannością to: NIP, adres mailowy oraz zaznaczenie odpowiedniej formy organizacji. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia użytkowania platformy e-Audytor jest rejestracja konta. Odbywa się to przez formularz na stronie [[http://​rejestracja.audytor.sage.com.pl]]. Bez rejestracji konta nie jest możliwe dodanie zakupionego pakietu usług. Najważniejsze pola, które należy wypełniać ze szczególną starannością to: NIP, adres mailowy oraz zaznaczenie odpowiedniej formy organizacji.
  
Line 8: Line 9:
 Ponadto na platformie powstaje **[[pl_organizacje|Organizacja]]**,​ a także jest zakładana **[[pl-firmy|Firma]]** o tym samym NIPie, który został podany podczas rejestracji. Dodatkowo automatycznie jest przypisywany pakiet Sprawdź e-Audytora. Ponadto na platformie powstaje **[[pl_organizacje|Organizacja]]**,​ a także jest zakładana **[[pl-firmy|Firma]]** o tym samym NIPie, który został podany podczas rejestracji. Dodatkowo automatycznie jest przypisywany pakiet Sprawdź e-Audytora.
 Możliwe jest posiadanie tylko jednej **[[pl_organizacje|Organizacja]]**,​ jednak liczba **[[pl-firmy|Firma]]** ​ w ramach Organizacji może być większa niż jeden. W przypadku zarejestrowanych działalności gospodarczych Organizacja będzie tożsama z Firmą. W przypadku Biura Rachunkowego możliwe będzie dodanie takiej liczby Firm, jaka jest dostępna w danym pakiecie. Wersja Wielofirmowa również daje możliwość do korzystania z większej ilości Firm. Możliwe jest posiadanie tylko jednej **[[pl_organizacje|Organizacja]]**,​ jednak liczba **[[pl-firmy|Firma]]** ​ w ramach Organizacji może być większa niż jeden. W przypadku zarejestrowanych działalności gospodarczych Organizacja będzie tożsama z Firmą. W przypadku Biura Rachunkowego możliwe będzie dodanie takiej liczby Firm, jaka jest dostępna w danym pakiecie. Wersja Wielofirmowa również daje możliwość do korzystania z większej ilości Firm.
 +
  
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
  
pl_rejestracja.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19