User Tools

Site Tools


pl_repozytorium

Repozytorium

Obejrzyj film: Jak zaimportować pliki do Sage e-Audytor?

Repozytorium jest najważniejszym miejscem obsługi platformy. Pozwala na zaimportowanie/przesłanie poszczególnych struktur JPK, usunięcie ich, ukrycie, a także pokazuje liczbę wykrytych zdarzeń, które mogą posiadać różną wagę przy weryfikacji.

W tym miejscu można zaimportować również plik z e-Deklaracją VAT-7 w formacie .xml. Dzięki temu będzie można porównywać dane z JPK_VAT z danymi z deklaracji VAT-7.

  1. Aby dodać plik do Repozytorium należy go przeciągnąć na szare pole. Po kliknięciu, pojawi się okienko, w którym należy ręcznie wybrać plik do załadowania. Uwaga: Platforma akceptuje jedynie pliki w formatach .xml oraz .zip. Pliki .xml po wygenerowaniu potrafią zajmować bardzo dużo miejsca, a platforma ma blokadę dotyczącą wielkości importowanych plików. W takiej sytuacji należy plik spakować do archiwum .zip (domyślny format używany przez Windows). Powoduje to znaczną redukcję rozmiaru (np. z 500 MB do 20 MB). Każdy z plików (struktura) powinien być spakowany w osobny .zip.
  2. Po przeciągnięciu lub wskazaniu plików, należy kliknąć przycisk Wyślij pliki.
  3. Po prawidłowym imporcie pojawi się nowy plik. Pojawi się także liczba błędów lub ostrzeżeń, jeżeli takowe są. Klikając w tę informację przejdziemy do osobnego okna wyników.

Istnieje możliwość podjęcia próby zaimportowania innego rodzaju pliku do platformy. Pojawi się wtedy taki sam komunikat, jak przy próbie załadowania pliku .xml, który nie jest jedną ze struktur JPK lub zawiera poważne błędy strukturalne uniemożliwiającego jego poprawne odczytanie, a plik zostanie oznaczony statusem “z błędami”.

Taki plik w żaden sposób nie jest ani weryfikowany, ani zapisywany na platformie. Widnieje jedynie informacja o próbie jego przesłania oraz lista błędów, które spowodowały jego odrzucenie. W związku z tym w repozytorium jest jedynie możliwość ukrycia go, a nie skasowania.

Powrót do spisu

pl_repozytorium.txt · Last modified: 2019/01/04 13:30

Page Tools