User Tools

Site Tools


pl_repozytorium

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_repozytorium [2018/10/30 14:53]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_repozytorium [2019/01/04 12:30] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 3: Line 3:
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
  
-**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​y82LCphbqEQ|Jak zaimportować pliki do Sage e-Audytor?​]]+**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​9ryd0vulW8E|Jak zaimportować pliki do Sage e-Audytor?​]]
  
 Repozytorium jest najważniejszym miejscem obsługi platformy. Pozwala na zaimportowanie/​przesłanie poszczególnych struktur JPK, usunięcie ich, ukrycie, a także pokazuje liczbę wykrytych zdarzeń, które mogą posiadać różną wagę przy weryfikacji. Repozytorium jest najważniejszym miejscem obsługi platformy. Pozwala na zaimportowanie/​przesłanie poszczególnych struktur JPK, usunięcie ich, ukrycie, a także pokazuje liczbę wykrytych zdarzeń, które mogą posiadać różną wagę przy weryfikacji.
pl_repozytorium.txt · Last modified: 2019/01/04 12:30