User Tools

Site Tools


pl_status

Ustawienia - Status

Zakładka Status prezentuje statystyki wykorzystania platformy przez daną Organizację. Prezentuje m.in. takie informacje jak liczba wczytanych plików w podziale na pliki poprawne i błędne, rozmiar plików, czy aktywność użytkowników.

Powrót do spisu

pl_status.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools