User Tools

Site Tools


pl_struktury

Struktury JPK

Obejrzyj film: Jak korzystać z modułu Kontrola podatkowa?

Zakładka Struktury JPK znajdująca się w górnym meny zawiera sumaryczne podsumowanie danych, zawartych w poszczególnych strukturach JPK (z wyjątkiem JPK_VAT, którego dane prezentowane są na zakładce VAT). Pozwala zwizualizować i pogrupować dane według wybranych kategorii takich jak data/kwota itp., które zawarte są w plikach JPK przesłanych na platformę e-Audytor.

Klikając w aktywne linki można przejść do listy dokumentów lub pozycji dokumentów. Listy “Faktury” oraz “Faktury zakupu” prezentują również status kontrahenta w rejestrze aktywnych podatników VAT. Statusy te pobierane są z bazy zgromadzonej przez Sage. Jeśli na dany dzień w bazie nie ma zarejestrowanego statusu, zostanie zaprezentowany status “nieznany”.

Uwaga: Aby wyświetlić listę statusów na dzień wystawienia faktury po zaimportowaniu pliku JPK z nowymi dokumentami, użyj przycisku „Odśwież statusy NIP” znajdującego się w menu Status kontrahenta.

Powrót do spisu

pl_struktury.txt · Last modified: 2019/01/04 13:31

Page Tools