User Tools

Site Tools


pl_struktury

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl_struktury [2018/12/14 09:45]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_struktury [2018/12/14 09:46]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 11: Line 11:
 Listy "​Faktury"​ oraz "​Faktury zakupu"​ prezentują również status kontrahenta w rejestrze aktywnych podatników VAT. Statusy te pobierane są z bazy zgromadzonej przez Sage. Jeśli na dany dzień w bazie nie ma zarejestrowanego statusu, zostanie zaprezentowany status "​nieznany"​.  ​ Listy "​Faktury"​ oraz "​Faktury zakupu"​ prezentują również status kontrahenta w rejestrze aktywnych podatników VAT. Statusy te pobierane są z bazy zgromadzonej przez Sage. Jeśli na dany dzień w bazie nie ma zarejestrowanego statusu, zostanie zaprezentowany status "​nieznany"​.  ​
  
-**Uwaga:** Aby wyświetlić listę statusów na dzień wystawienia faktury po zaimportowaniu pliku JPK z nowymi dokumentami, ​ użyj przycisku „Odśwież statusy NIP” znajdującego się w menu **Status kontrahenta**.+**Uwaga:** Aby wyświetlić listę statusów na dzień wystawienia faktury po zaimportowaniu pliku JPK z nowymi dokumentami, ​ użyj przycisku ​**„Odśwież statusy NIP”** znajdującego się w menu **Status kontrahenta**.
  
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
pl_struktury.txt · Last modified: 2019/01/04 12:31