User Tools

Site Tools


pl_struktury

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl_struktury [2018/12/14 09:45]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_struktury [2019/01/04 12:31]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 ====== Struktury JPK ====== ====== Struktury JPK ======
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
-**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​Ll72U693FAo|Jak przeglądać dane zaimportowane ​plików JPK?]]+**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​wE8RXkCKv8M|Jak korzystać z modułu ​ Kontrola podatkowa?]]
  
 {{ :​struktury.jpg?​nolink |}} {{ :​struktury.jpg?​nolink |}}
Line 11: Line 11:
 Listy "​Faktury"​ oraz "​Faktury zakupu"​ prezentują również status kontrahenta w rejestrze aktywnych podatników VAT. Statusy te pobierane są z bazy zgromadzonej przez Sage. Jeśli na dany dzień w bazie nie ma zarejestrowanego statusu, zostanie zaprezentowany status "​nieznany"​.  ​ Listy "​Faktury"​ oraz "​Faktury zakupu"​ prezentują również status kontrahenta w rejestrze aktywnych podatników VAT. Statusy te pobierane są z bazy zgromadzonej przez Sage. Jeśli na dany dzień w bazie nie ma zarejestrowanego statusu, zostanie zaprezentowany status "​nieznany"​.  ​
  
-**Uwaga:** Aby wyświetlić listę statusów na dzień wystawienia faktury po zaimportowaniu pliku JPK z nowymi dokumentami, ​ użyj przycisku „Odśwież statusy NIP” znajdującego się w menu **Status kontrahenta**.+**Uwaga:** Aby wyświetlić listę statusów na dzień wystawienia faktury po zaimportowaniu pliku JPK z nowymi dokumentami, ​ użyj przycisku ​**„Odśwież statusy NIP”** znajdującego się w menu **Status kontrahenta**.
  
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
pl_struktury.txt · Last modified: 2019/01/04 12:31