User Tools

Site Tools


pl_struktury

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_struktury [2018/12/14 09:46]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_struktury [2019/01/04 12:31]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 ====== Struktury JPK ====== ====== Struktury JPK ======
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
-**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​Ll72U693FAo|Jak przeglądać dane zaimportowane ​plików JPK?]]+**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​wE8RXkCKv8M|Jak korzystać z modułu ​ Kontrola podatkowa?]]
  
 {{ :​struktury.jpg?​nolink |}} {{ :​struktury.jpg?​nolink |}}
pl_struktury.txt · Last modified: 2019/01/04 12:31