User Tools

Site Tools


pl_uzytkownicy

Ustawienia ogólne - Użytkownicy

Zakładka Użytkownicy pozwala na administrację poszczególnymi użytkownikami danej Organizacji.

Ten ekran umożliwia zablokowanie dostępu danemu użytkownikowi, usunięcie go z platformy, reset hasła, a także edycję danych użytkownika. Poszczególnym użytkownikom można poprawić adres mailowy, wybrać język platformy, przypisać role oraz ustalić listę Firm, do których dany użytkownik ma dostęp do edycji lub do odczytu.

Uwaga: Jeden adres mailowy może być użyty jedynie raz na całej platformie. Nie da się przypisać go jednocześnie do dwóch różnych Organizacji.

Powrót do spisu

pl_uzytkownicy.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools