User Tools

Site Tools


pl_v7

V7M/V7K

Obejrzyj film:Nowe funkcjonalności w programie Sage e-Audytor

Zakładka V7M/V7K znajdująca się w górnym meny zawiera widoki prezentujące dane zawarte w plikach JPK_V7M oraz JPK_V7K. Pozwala zwizualizować i pogrupować dane według wybranych kategorii takich jak data/kwota itp., które zawarte są w plikach JPK przesłanych na platformę e-Audytor. Pliki JPK_V7M oraz JPK_V7K składają się z dwóch części: deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Część deklaracyjna odpowiada dotychczasowym deklaracjom VAT-7 oraz VAT-7K. Część ewidencyjna odpowiada dotychczasowemu plikowi JPK_VAT, przy czym zawiera kilka nowych informacji

Zakładka V7M/V7K składa się z następujących widoków (lista dostępnych widoków jest uzależniona od wykupionego pakietu):

Powrót do spisu

pl_v7.txt · Last modified: 2020/11/13 10:08

Page Tools