User Tools

Site Tools


pl_weryfikacja_nip

Weryfikacja statusu kontrahentów w rejestrze NIP i VIES

Obejrzyj film: Jak korzystać z modułu Status kontrahenta?

Aby sprawdzić status kontrahentów w rejestrze NIP i VIES należy:

 1. Zaimportować plik JPK_VAT lub JPK_FA - szczegółowy opis Jak zaimportować pliki
 2. Wybrać menu Status kontrahenta
 3. Kliknąć w przycisk “Odśwież statusy NIP”.

Widok prezentuje dwie zakładki. pl_statusynip2.jpg

Zakładka “Weryfikacja statusu NIP” prezentuje listę numerów NIP wraz z nazwami kontrahentów zaimportowanych z plików JPK oraz ich status w obu rejestrach i datę ostatniej weryfikacji statusu.

Weryfikacja statusów dla wszystkich NIPów wykonywana jest raz na dobę, o godzinie 2:00 w nocy. Natomiast weryfikacja nowych NIPów (które dotychczas nie były jeszcze nigdy weryfikowane) odbywa się trzy razy na dobę o godzinach: 10:00, 13:00 i 17:00.

Przycisk “Odśwież statusy NIP” służy do zaktualizowania zarówno listy o nowo-dodane NIPy, jak i zaprezentowania ich aktualnych statusów na wszystkich listach prezentujących statusy kontrahenta.

Przycisk “Usuń NIPy z listy” służy do usunięcia NIPów zaimportowanych plikami, które zostały już usunięte z Sage e-Audytor. Po kliknięciu w ten przycisk na liście pozostaną tylko NIPy występujące w aktualnie zaimportowanych plikach.

Przycisk “Eksportuj” służy do wyeksportowania listy NIPów wraz z ich statusami i datą ostatniej weryfikacji do pliku, aby zachować jako dowód wykonania weryfikacji.

Uwaga: Rejestry NIP i VIES nadają różne znaczenia tym samym statusom. Poniżej znajdują się objaśnienia tych statusów.

W rejestrze NIP:

 • Nieistniejący - oznacza, że dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze (prawdopodobnie jest to NIP niepoprawny)
 • Nieaktywny - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze, ale ma status “nieaktywny”, np, gdy został wyrejestrowany
 • Aktywny - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze i ma status “aktywny”. Ten status nie obejmuje podatników zwolnionych z podatku VAT.
 • Aktywny, zwolniony z VAT - oznacza, że dany numer NIP ma status “aktywny” i został zarejestrowany jako podatnik zwolniony z podatku VAT
 • Status niepobrany - oznacza, że Sage e-Audytor nie sprawdził jeszcze w rejestrze statusu dla tego numeru NIP. Należy poczekać do kolejnej weryfikacji.
 • Nieznany - Ten status występuje tylko na listach dokumentów. Oznacza, że Sage e-Audytor nie pobrał statusu na dzień wystawienia faktury.

W rejestrze VIES:

 • Nieistniejący - oznacza, że dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze
 • Nieaktywny - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze, ale ma status “nieaktywny” lub dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze
 • Aktywny - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze i ma status “aktywny”.
 • Status niepobrany - oznacza, że Sage e-Audytor nie sprawdził jeszcze w rejestrze statusu dla tego numeru NIP. Należy poczekać do kolejnej weryfikacji.
 • Nieznany - Ten status występuje tylko na listach dokumentów. Oznacza, że Sage e-Audytor nie pobrał statusu na dzień wystawienia faktury.

Zakładka “Lista faktur” prezentuje listę faktur o statusie nieznany, nieistniejący lub nieaktywny. Na tej liście prezentowane są faktury zaimportowane zarówno z JPK_FA jak i JPK_VAT.

Powrót do spisu

pl_weryfikacja_nip.txt · Last modified: 2020/09/03 07:57

Page Tools