User Tools

Site Tools


pl_weryfikacja_nip

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl_weryfikacja_nip [2018/12/14 09:33]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_weryfikacja_nip [2018/12/14 09:44]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 10: Line 10:
  
   - Zaimportować plik JPK_VAT lub JPK_FA - szczegółowy opis [[pl_import_plikow|Jak zaimportować pliki]] ​     - Zaimportować plik JPK_VAT lub JPK_FA - szczegółowy opis [[pl_import_plikow|Jak zaimportować pliki]] ​  
-  - Wybrać ​zakładkę ​**Status kontrahenta** +  - Wybrać ​menu **Status kontrahenta** 
-  - Kliknąć w przycisk **"Wczytaj listę ​NIP"​**. +  - Kliknąć w przycisk **"Odśwież statusy ​NIP"​**.
- +
-Widok prezentuje listę numerów NIP wraz z nazwami kontrahentów zaimportowanych z plików JPK oraz ich status w obu rejestrach i datę ostatniej weryfikacji statusu.  +
  
 +Widok prezentuje dwie zakładki. ​
 +{{ :​statusynip1.jpg?​nolink |}}
  
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
 +
 +Zakładka **"​Weryfikacja statusu NIP"** prezentuje listę numerów NIP wraz z nazwami kontrahentów zaimportowanych z plików JPK oraz ich status w obu rejestrach i datę ostatniej weryfikacji statusu. ​
 + 
 Weryfikacja statusów dla wszystkich NIPów wykonywana jest raz na dobę, **o godzinie 2:00 w nocy**. ​ Weryfikacja statusów dla wszystkich NIPów wykonywana jest raz na dobę, **o godzinie 2:00 w nocy**. ​
 Natomiast weryfikacja nowych NIPów (które dotychczas nie były jeszcze nigdy weryfikowane) odbywa się trzy razy na dobę **o godzinach: 10:00, 13:00 i 17:​00**. ​ Natomiast weryfikacja nowych NIPów (które dotychczas nie były jeszcze nigdy weryfikowane) odbywa się trzy razy na dobę **o godzinach: 10:00, 13:00 i 17:​00**. ​
  
-Przycisk **"Wczytaj listę ​NIP"** służy do zaktualizowania zarówno listy o nowo-dodane NIPy, jak i zaprezentowania ich aktualnych statusów. ​+Przycisk **"Odśwież statusy ​NIP"** służy do zaktualizowania zarówno listy o nowo-dodane NIPy, jak i zaprezentowania ich aktualnych statusów ​na wszystkich listach prezentujących statusy kontrahenta
  
 Przycisk **"​Eksportuj"​** służy do wyeksportowania listy NIPów wraz z ich statusami i datą ostatniej weryfikacji do pliku, aby zachować jako dowód wykonania weryfikacji. ​   Przycisk **"​Eksportuj"​** służy do wyeksportowania listy NIPów wraz z ich statusami i datą ostatniej weryfikacji do pliku, aby zachować jako dowód wykonania weryfikacji. ​  
Line 28: Line 30:
  
 W rejestrze NIP: W rejestrze NIP:
-  * **Nieznany** - oznacza, że dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze (prawdopodobnie jest to NIP niepoprawny) ​+  * **Nieistniejący** - oznacza, że dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze (prawdopodobnie jest to NIP niepoprawny) ​
   * **Nieaktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze, ale ma status "​nieaktywny",​ np, gdy został wyrejestrowany   * **Nieaktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze, ale ma status "​nieaktywny",​ np, gdy został wyrejestrowany
   * **Aktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze i ma status "​aktywny"​. Ten status nie obejmuje podatników zwolnionych z podatku VAT.  ​   * **Aktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze i ma status "​aktywny"​. Ten status nie obejmuje podatników zwolnionych z podatku VAT.  ​
   * **Aktywny, zwolniony z VAT** - oznacza, że dany numer NIP ma status "​aktywny"​ i został zarejestrowany jako podatnik zwolniony z podatku VAT   * **Aktywny, zwolniony z VAT** - oznacza, że dany numer NIP ma status "​aktywny"​ i został zarejestrowany jako podatnik zwolniony z podatku VAT
   * **Status niepobrany** - oznacza, że Sage e-Audytor nie sprawdził jeszcze w rejestrze statusu dla tego numeru NIP. Należy poczekać do kolejnej weryfikacji.  ​   * **Status niepobrany** - oznacza, że Sage e-Audytor nie sprawdził jeszcze w rejestrze statusu dla tego numeru NIP. Należy poczekać do kolejnej weryfikacji.  ​
 +  * **Nieznany** - Ten status występuje tylko na listach dokumentów. Oznacza, że Sage e-Audytor nie pobrał statusu na dzień wystawienia faktury.
  
 W rejestrze VIES: W rejestrze VIES:
-  * **Nieznany** - oznacza, że dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze ​  +  * **Nieistniejący** - oznacza, że dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze ​  
   * **Nieaktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze, ale ma status "​nieaktywny"​ lub dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze   * **Nieaktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze, ale ma status "​nieaktywny"​ lub dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze
   * **Aktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze i ma status "​aktywny"​. ​   * **Aktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze i ma status "​aktywny"​. ​
   * **Status niepobrany** - oznacza, że Sage e-Audytor nie sprawdził jeszcze w rejestrze statusu dla tego numeru NIP. Należy poczekać do kolejnej weryfikacji. ​   * **Status niepobrany** - oznacza, że Sage e-Audytor nie sprawdził jeszcze w rejestrze statusu dla tego numeru NIP. Należy poczekać do kolejnej weryfikacji. ​
 +  * **Nieznany** - Ten status występuje tylko na listach dokumentów. Oznacza, że Sage e-Audytor nie pobrał statusu na dzień wystawienia faktury.
    
  
 +Zakładka **"​Lista faktur"​** prezentuje listę faktur o statusie nieznany, nieistniejący lub nieaktywny. Na tej liście prezentowane są faktury zaimportowane zarówno z JPK_FA jak i JPK_VAT. ​
 +
 +   
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
pl_weryfikacja_nip.txt · Last modified: 2019/01/04 12:28