User Tools

Site Tools


pl_weryfikacja_nip

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl_weryfikacja_nip [2018/12/14 09:33]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_weryfikacja_nip [2019/01/04 12:28]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 5: Line 5:
  
  
-**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​KxehAe6r65w| Jak sprawdzić status ​kontrahenta ​w rejestrach NIP i VIES?]]+**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​U95efb6gNh0| Jak korzystać z modułu Status ​kontrahenta?​]]
  
 Aby sprawdzić status kontrahentów w rejestrze NIP i VIES należy: ​   Aby sprawdzić status kontrahentów w rejestrze NIP i VIES należy: ​  
  
   - Zaimportować plik JPK_VAT lub JPK_FA - szczegółowy opis [[pl_import_plikow|Jak zaimportować pliki]] ​     - Zaimportować plik JPK_VAT lub JPK_FA - szczegółowy opis [[pl_import_plikow|Jak zaimportować pliki]] ​  
-  - Wybrać ​zakładkę ​**Status kontrahenta** +  - Wybrać ​menu **Status kontrahenta** 
-  - Kliknąć w przycisk **"Wczytaj listę ​NIP"​**. +  - Kliknąć w przycisk **"Odśwież statusy ​NIP"​**.
- +
-Widok prezentuje listę numerów NIP wraz z nazwami kontrahentów zaimportowanych z plików JPK oraz ich status w obu rejestrach i datę ostatniej weryfikacji statusu.  +
  
 +Widok prezentuje dwie zakładki. ​
 +{{ :​statusynip1.jpg?​nolink |}}
  
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
 +
 +Zakładka **"​Weryfikacja statusu NIP"** prezentuje listę numerów NIP wraz z nazwami kontrahentów zaimportowanych z plików JPK oraz ich status w obu rejestrach i datę ostatniej weryfikacji statusu. ​
 + 
 Weryfikacja statusów dla wszystkich NIPów wykonywana jest raz na dobę, **o godzinie 2:00 w nocy**. ​ Weryfikacja statusów dla wszystkich NIPów wykonywana jest raz na dobę, **o godzinie 2:00 w nocy**. ​
 Natomiast weryfikacja nowych NIPów (które dotychczas nie były jeszcze nigdy weryfikowane) odbywa się trzy razy na dobę **o godzinach: 10:00, 13:00 i 17:​00**. ​ Natomiast weryfikacja nowych NIPów (które dotychczas nie były jeszcze nigdy weryfikowane) odbywa się trzy razy na dobę **o godzinach: 10:00, 13:00 i 17:​00**. ​
  
-Przycisk **"Wczytaj listę ​NIP"** służy do zaktualizowania zarówno listy o nowo-dodane NIPy, jak i zaprezentowania ich aktualnych statusów. ​+Przycisk **"Odśwież statusy ​NIP"** służy do zaktualizowania zarówno listy o nowo-dodane NIPy, jak i zaprezentowania ich aktualnych statusów ​na wszystkich listach prezentujących statusy kontrahenta
  
 Przycisk **"​Eksportuj"​** służy do wyeksportowania listy NIPów wraz z ich statusami i datą ostatniej weryfikacji do pliku, aby zachować jako dowód wykonania weryfikacji. ​   Przycisk **"​Eksportuj"​** służy do wyeksportowania listy NIPów wraz z ich statusami i datą ostatniej weryfikacji do pliku, aby zachować jako dowód wykonania weryfikacji. ​  
Line 28: Line 30:
  
 W rejestrze NIP: W rejestrze NIP:
-  * **Nieznany** - oznacza, że dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze (prawdopodobnie jest to NIP niepoprawny) ​+  * **Nieistniejący** - oznacza, że dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze (prawdopodobnie jest to NIP niepoprawny) ​
   * **Nieaktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze, ale ma status "​nieaktywny",​ np, gdy został wyrejestrowany   * **Nieaktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze, ale ma status "​nieaktywny",​ np, gdy został wyrejestrowany
   * **Aktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze i ma status "​aktywny"​. Ten status nie obejmuje podatników zwolnionych z podatku VAT.  ​   * **Aktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze i ma status "​aktywny"​. Ten status nie obejmuje podatników zwolnionych z podatku VAT.  ​
   * **Aktywny, zwolniony z VAT** - oznacza, że dany numer NIP ma status "​aktywny"​ i został zarejestrowany jako podatnik zwolniony z podatku VAT   * **Aktywny, zwolniony z VAT** - oznacza, że dany numer NIP ma status "​aktywny"​ i został zarejestrowany jako podatnik zwolniony z podatku VAT
   * **Status niepobrany** - oznacza, że Sage e-Audytor nie sprawdził jeszcze w rejestrze statusu dla tego numeru NIP. Należy poczekać do kolejnej weryfikacji.  ​   * **Status niepobrany** - oznacza, że Sage e-Audytor nie sprawdził jeszcze w rejestrze statusu dla tego numeru NIP. Należy poczekać do kolejnej weryfikacji.  ​
 +  * **Nieznany** - Ten status występuje tylko na listach dokumentów. Oznacza, że Sage e-Audytor nie pobrał statusu na dzień wystawienia faktury.
  
 W rejestrze VIES: W rejestrze VIES:
-  * **Nieznany** - oznacza, że dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze ​  +  * **Nieistniejący** - oznacza, że dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze ​  
   * **Nieaktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze, ale ma status "​nieaktywny"​ lub dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze   * **Nieaktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze, ale ma status "​nieaktywny"​ lub dany numer NIP nie został znaleziony w rejestrze
   * **Aktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze i ma status "​aktywny"​. ​   * **Aktywny** - oznacza, że dany numer NIP został znaleziony w rejestrze i ma status "​aktywny"​. ​
   * **Status niepobrany** - oznacza, że Sage e-Audytor nie sprawdził jeszcze w rejestrze statusu dla tego numeru NIP. Należy poczekać do kolejnej weryfikacji. ​   * **Status niepobrany** - oznacza, że Sage e-Audytor nie sprawdził jeszcze w rejestrze statusu dla tego numeru NIP. Należy poczekać do kolejnej weryfikacji. ​
 +  * **Nieznany** - Ten status występuje tylko na listach dokumentów. Oznacza, że Sage e-Audytor nie pobrał statusu na dzień wystawienia faktury.
    
  
 +Zakładka **"​Lista faktur"​** prezentuje listę faktur o statusie nieznany, nieistniejący lub nieaktywny. Na tej liście prezentowane są faktury zaimportowane zarówno z JPK_FA jak i JPK_VAT. ​
 +
 +   
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
pl_weryfikacja_nip.txt · Last modified: 2019/01/04 12:28