User Tools

Site Tools


pl_weryfikacja_sprawozdania

Jak testować sprawozdanie finansowe?

Obejrzyj film: Jak korzystać z modułu Sprawozdania finansowe?

Aby testować sprawozdanie finansowe, należy:

  1. zarejestrować swoją firmę.
  2. w danych firmy wprowadzić numer KRS. Dane firmy wprowadzane są w menu Ustawienia ogólne - Firmy
  3. w ustawieniach roku finansowego uzupełnić status firmy oraz sposób prezentacji kwot w sprawozdaniu finansowym. Rok finansowy ustawiany jest w menu Ustawienia ogólne - Firmy - Rok finansowy.
  4. zalogować się do platformy
  5. wybrać opcję Firma, a następnie zakładkę Repozytorium
  6. wykonać czynności opisane w artykule Repozytorium.
  7. w menu Wyniki testów prezentowane są ostrzeżenia o ewentualnych nieprawidłowościach.
  8. w menu Sprawozdania Finansowe prezentowane są dane zaimportowane z pliku sprawozdania finansowego. Aktywne linki prowadzą do prezentacji poszczególnych danych.

Powrót do spisu

pl_weryfikacja_sprawozdania.txt · Last modified: 2019/03/22 10:20

Page Tools