User Tools

Site Tools


pl_weryfikacja_sprawozdania

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl_weryfikacja_sprawozdania [2019/03/14 14:56]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_weryfikacja_sprawozdania [2019/03/22 09:20]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 6: Line 6:
 Aby testować sprawozdanie finansowe, należy: ​ Aby testować sprawozdanie finansowe, należy: ​
   - [[pl_rejestracja|zarejestrować]] swoją firmę. ​   - [[pl_rejestracja|zarejestrować]] swoją firmę. ​
 +  - W danych [[pl-firmy|firmy]] wprowadzić numer KRS. Dane firmy wprowadzane są w menu Ustawienia ogólne - Firmy   
   - w ustawieniach [[pl-rok_finansowy|roku finansowego]] uzupełnić status firmy oraz sposób prezentacji kwot w sprawozdaniu finansowym. Rok finansowy ustawiany jest w menu Ustawienia ogólne - Firmy - Rok finansowy.   - w ustawieniach [[pl-rok_finansowy|roku finansowego]] uzupełnić status firmy oraz sposób prezentacji kwot w sprawozdaniu finansowym. Rok finansowy ustawiany jest w menu Ustawienia ogólne - Firmy - Rok finansowy.
   - zalogować się do platformy ​   - zalogować się do platformy ​
pl_weryfikacja_sprawozdania.txt · Last modified: 2019/03/22 09:20