User Tools

Site Tools


pl_weryfikacja_sprawozdania

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_weryfikacja_sprawozdania [2019/03/22 09:20]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_weryfikacja_sprawozdania [2019/03/22 09:20]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 6: Line 6:
 Aby testować sprawozdanie finansowe, należy: ​ Aby testować sprawozdanie finansowe, należy: ​
   - [[pl_rejestracja|zarejestrować]] swoją firmę. ​   - [[pl_rejestracja|zarejestrować]] swoją firmę. ​
-  - danych [[pl-firmy|firmy]] wprowadzić numer KRS. Dane firmy wprowadzane są w menu Ustawienia ogólne - Firmy   +  - danych [[pl-firmy|firmy]] wprowadzić numer KRS. Dane firmy wprowadzane są w menu Ustawienia ogólne - Firmy   
   - w ustawieniach [[pl-rok_finansowy|roku finansowego]] uzupełnić status firmy oraz sposób prezentacji kwot w sprawozdaniu finansowym. Rok finansowy ustawiany jest w menu Ustawienia ogólne - Firmy - Rok finansowy.   - w ustawieniach [[pl-rok_finansowy|roku finansowego]] uzupełnić status firmy oraz sposób prezentacji kwot w sprawozdaniu finansowym. Rok finansowy ustawiany jest w menu Ustawienia ogólne - Firmy - Rok finansowy.
   - zalogować się do platformy ​   - zalogować się do platformy ​
pl_weryfikacja_sprawozdania.txt · Last modified: 2019/03/22 09:20