User Tools

Site Tools


pl_wiadomosci

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl_wiadomosci [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
pl_wiadomosci [2018/10/30 15:15]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 5: Line 5:
 **Obejrzyj film**:​[[https://​youtu.be/​zpBR2Aq_J1I|Jak tworzyć własne wiadomości i powiadomienia?​]] **Obejrzyj film**:​[[https://​youtu.be/​zpBR2Aq_J1I|Jak tworzyć własne wiadomości i powiadomienia?​]]
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​200 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​200 |}}
-{{ :pl-wiadomosci.jpg?​nolink |}}+{{ :​wiadomosci.jpg?​nolink |}}
  
  
-Zakładka Wiadomości pozwala dodawać własne wiadomości,​ które mają być widoczne dla wszystkich użytkowników,​ np. o kwocie podatku do zapłacenia. W tym oknie prezentowana jest lista wszystkich wiadomości. ​+Zakładka ​**Wiadomości** pozwala dodawać własne wiadomości,​ które mają być widoczne dla wszystkich użytkowników,​ np. o kwocie podatku do zapłacenia. W tym oknie prezentowana jest lista wszystkich wiadomości. ​
  
 Wybierając przycisk **Nowa wiadomość (1)** można wprowadzić nową wiadomość i określić jej istotność. ​ Wybierając przycisk **Nowa wiadomość (1)** można wprowadzić nową wiadomość i określić jej istotność. ​
pl_wiadomosci.txt · Last modified: 2018/10/30 15:15