User Tools

Site Tools


pl_wiadomosci

This is an old revision of the document!


Wiadomości

Obejrzyj film:Jak tworzyć własne wiadomości i powiadomienia?

Zakładka Wiadomości pozwala dodawać własne wiadomości, które mają być widoczne dla wszystkich użytkowników, np. o kwocie podatku do zapłacenia. W tym oknie prezentowana jest lista wszystkich wiadomości.

Wybierając przycisk Nowa wiadomość (1) można wprowadzić nową wiadomość i określić jej istotność.

Wybierając przycisk (2) można usunąć wybraną wiadomość.

Dodane wiadomości prezentowane są również na liście wszystkich wyników.

Powrót do spisu

pl_wiadomosci.1540894499.txt.gz · Last modified: 2018/10/30 10:14

Page Tools