User Tools

Site Tools


pl_wiadomosci

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_wiadomosci [2018/10/30 10:14]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_wiadomosci [2018/10/30 15:15] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 8: Line 8:
  
  
-Zakładka Wiadomości pozwala dodawać własne wiadomości,​ które mają być widoczne dla wszystkich użytkowników,​ np. o kwocie podatku do zapłacenia. W tym oknie prezentowana jest lista wszystkich wiadomości. ​+Zakładka ​**Wiadomości** pozwala dodawać własne wiadomości,​ które mają być widoczne dla wszystkich użytkowników,​ np. o kwocie podatku do zapłacenia. W tym oknie prezentowana jest lista wszystkich wiadomości. ​
  
 Wybierając przycisk **Nowa wiadomość (1)** można wprowadzić nową wiadomość i określić jej istotność. ​ Wybierając przycisk **Nowa wiadomość (1)** można wprowadzić nową wiadomość i określić jej istotność. ​
pl_wiadomosci.txt · Last modified: 2018/10/30 15:15