User Tools

Site Tools


pl_wsparcie

Wsparcie

Użytkownicy serwisu Sage e-Audytor mogą bezpośrednio ze strony serwisu wysłać do Sage zgłoszenie problemu. W tym celu należy kliknąć przycisk Wsparcie, znajdujący się z prawej strony ekranu. Przycisk pojawia się po wejściu do wybranej firmy. W oknie z listą firm jest niedostępny. Po wybraniu przycisku Wsparcie, zostanie wyświetlone okno zgłoszenia:

Temat - w tym polu należy wpisać temat zgłoszenia. Pole to nie może zawierać więcej niż 100 znaków.

Treść – w tym polu należy opisać zgłaszany problem.

Pliki – do zgłoszenia można załączyć maksymalnie 5 plików o następujących typach: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xlsm, odf, .pdf, .odg, .ods, .odt, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .rtf, .txt, .gif, .csv, .xml, .dtd, .xsd, .bmp, .img, .png, .tiff, .ico, .jpg, .jpeg, .txt . Aby dodać pliki należy:

  • Przeciągnąć je w miejsce szarego pola zawierającego opis „kliknij lub przeciągnij pliki”
  • Następnie kliknąć przycisk Wczytaj pliki. Uwaga! Jeśli ten krok nie zostanie wykonany, pliki nie zostaną załączone do zgłoszenia.

Anuluj – służy do wycofania się ze zgłoszenia problemu i powrotu do poprzedniego ekranu.

Wyczyść – służy do usunięcia całej wpisanej treści i tematu.

Wyślij – służy do wysłania zgłoszenia.

Powrót do spisu

pl_wsparcie.txt · Last modified: 2018/10/30 11:24

Page Tools