User Tools

Site Tools


pl_wsparcie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_wsparcie [2018/10/30 10:23]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_wsparcie [2018/10/30 10:24] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 11: Line 11:
 **Pliki** – do zgłoszenia można załączyć maksymalnie 5 plików o następujących typach: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xlsm, odf, .pdf, .odg, .ods, .odt, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .rtf, .txt, .gif, .csv, .xml, .dtd, .xsd, .bmp, .img, .png, .tiff, .ico, .jpg, .jpeg, .txt . Aby dodać pliki należy: ​ **Pliki** – do zgłoszenia można załączyć maksymalnie 5 plików o następujących typach: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xlsm, odf, .pdf, .odg, .ods, .odt, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .rtf, .txt, .gif, .csv, .xml, .dtd, .xsd, .bmp, .img, .png, .tiff, .ico, .jpg, .jpeg, .txt . Aby dodać pliki należy: ​
   * Przeciągnąć je w miejsce szarego pola zawierającego opis „kliknij lub przeciągnij pliki” ​   * Przeciągnąć je w miejsce szarego pola zawierającego opis „kliknij lub przeciągnij pliki” ​
-  * Następnie kliknąć przycisk ​Wyślij ​pliki. Uwaga! Jeśli ten krok nie zostanie wykonany, pliki nie zostaną załączone do zgłoszenia. ​+  * Następnie kliknąć przycisk ​**Wczytaj ​pliki**. Uwaga! Jeśli ten krok nie zostanie wykonany, pliki nie zostaną załączone do zgłoszenia. ​
  
 **Anuluj** – służy do wycofania się ze zgłoszenia problemu i powrotu do poprzedniego ekranu. **Anuluj** – służy do wycofania się ze zgłoszenia problemu i powrotu do poprzedniego ekranu.
pl_wsparcie.txt · Last modified: 2018/10/30 10:24