User Tools

Site Tools


pl_wyniki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl_wyniki [2019/01/04 12:31]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_wyniki [2019/01/04 12:32]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 ====== Wyniki testów ====== ====== Wyniki testów ======
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
 +Okno wyników pokazuje wyniki weryfikacji zaimportowany/​przesłanych struktur JPK.
  
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
Line 8: Line 9:
  
  
-Okno wyników pokazuje wyniki weryfikacji zaimportowany/​przesłanych struktur JPK. Składa się z czterech zakładek: ​+ Składa się z czterech zakładek: ​
   - **Podsumowanie**,​ gdzie są zaprezentowane zbiorczo komunikaty o znalezionych nieprawidłowościach   - **Podsumowanie**,​ gdzie są zaprezentowane zbiorczo komunikaty o znalezionych nieprawidłowościach
   - **Szczegóły**,​ gdzie są prezentowane szczegółowe informacje o znalezionych nieprawidłowościach   - **Szczegóły**,​ gdzie są prezentowane szczegółowe informacje o znalezionych nieprawidłowościach
pl_wyniki.txt · Last modified: 2019/01/04 12:32