User Tools

Site Tools


pl_wyniki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl_wyniki [2019/01/04 12:31]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_wyniki [2019/01/04 12:32]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 ====== Wyniki testów ====== ====== Wyniki testów ======
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
 +Okno wyników pokazuje wyniki weryfikacji zaimportowany/​przesłanych struktur JPK.
  
-{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} 
  
 {{ :​wyniki.jpg?​nolink |}} {{ :​wyniki.jpg?​nolink |}}
Line 8: Line 8:
  
  
-Okno wyników pokazuje wyniki weryfikacji zaimportowany/​przesłanych struktur JPK. Składa się z czterech zakładek: ​+ Składa się z czterech zakładek: ​
   - **Podsumowanie**,​ gdzie są zaprezentowane zbiorczo komunikaty o znalezionych nieprawidłowościach   - **Podsumowanie**,​ gdzie są zaprezentowane zbiorczo komunikaty o znalezionych nieprawidłowościach
   - **Szczegóły**,​ gdzie są prezentowane szczegółowe informacje o znalezionych nieprawidłowościach   - **Szczegóły**,​ gdzie są prezentowane szczegółowe informacje o znalezionych nieprawidłowościach
pl_wyniki.txt · Last modified: 2019/01/04 12:32