User Tools

Site Tools


pl_wyniki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_wyniki [2019/01/04 12:32]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_wyniki [2019/01/04 12:32] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 3: Line 3:
 Okno wyników pokazuje wyniki weryfikacji zaimportowany/​przesłanych struktur JPK. Okno wyników pokazuje wyniki weryfikacji zaimportowany/​przesłanych struktur JPK.
  
-{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} 
  
 {{ :​wyniki.jpg?​nolink |}} {{ :​wyniki.jpg?​nolink |}}
pl_wyniki.txt · Last modified: 2019/01/04 12:32