User Tools

Site Tools


rules_-1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_-1 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Walidacja Schema (Plik) =====
 +
 +Test sprawdza zgodność struktury pliku oraz sposobu wypełnienia poszczególnych pól z wzorem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Nieprawidłowości wykazane przez ten test oznaczają, iż plik może nie zostać przyjęty przez organy podatkowe.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku.
 +
 +**Uwaga:**
 +Jeden z częstych błędów wykazywanych w wyniku tego testu dotyczy numerów NIP kontrahentów pochodzących z Unii Europejskiej. Reguły przygotowane przez Ministerstwo Finansów sprawdzające poprawność wypełniania pól P_5B oraz P_4B w pliku JPK_FA (są to pola, w których podaje się NIP firmy) zakładają,​ że wartości wykazane w tych polach muszą mieć dokładnie 10 znaków. W efekcie wszystkie numery NIP inne niż polski są uznawane za błędne. ​     ​
  
rules_-1.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19