User Tools

Site Tools


rules_jpk.cmp001

Test, czy są puste numery NIP dostawcy (NrIdWystawcy) w fakturach zakupu.

Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_VAT w polu “NrIdWystawcy“\”NrDostawcy” jest wstawiony jedynie znak spacji. Pole “NrIdWystawcy“\”NrDostawcy” nie może być puste. Wypełnienie tego pola tylko znakiem spacji jest traktowane przez Ministerstwo Finansów jako niewypełnienie tego pola.

Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów, należy sprawdzić poprawność danych kontrahentów.

rules_jpk.cmp001.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools