User Tools

Site Tools


rules_jpk.cmp001

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.cmp001 [2016/12/21 14:42]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.cmp001 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-====== Test, czy są puste numery NIP dostawcy (NrIdWystawcy) w fakturach zakupu. ====== 
- 
-Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_VAT w polu “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” jest wstawiony jedynie znak spacji. Pole “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” nie może być puste. Wypełnienie tego pola tylko znakiem spacji jest traktowane przez Ministerstwo Finansów jako niewypełnienie tego pola.  
- 
-Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów,​ należy sprawdzić poprawność danych kontrahentów. ​ 
  
rules_jpk.cmp001.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19