User Tools

Site Tools


rules_jpk.cmp001

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.cmp001 [2016/12/20 08:18]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.cmp001 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy są puste numery NIP dostawcy (NrIdWystawcy) w fakturach zakupu. =====
 +
 +
 Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_VAT w polu “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” jest wstawiony jedynie znak spacji. Pole “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” nie może być puste. Wypełnienie tego pola tylko znakiem spacji jest traktowane przez Ministerstwo Finansów jako niewypełnienie tego pola.  Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_VAT w polu “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” jest wstawiony jedynie znak spacji. Pole “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” nie może być puste. Wypełnienie tego pola tylko znakiem spacji jest traktowane przez Ministerstwo Finansów jako niewypełnienie tego pola. 
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów,​ należy sprawdzić poprawność danych kontrahentów. ​ Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów,​ należy sprawdzić poprawność danych kontrahentów. ​
  
rules_jpk.cmp001.1482221897.txt.gz · Last modified: 2016/12/20 08:18