User Tools

Site Tools


rules_jpk.cmp001

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rules_jpk.cmp001 [2016/12/21 14:42]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.cmp001 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Test, czy są puste numery NIP dostawcy (NrIdWystawcy) w fakturach zakupu. ======+===== Test, czy są puste numery NIP dostawcy (NrIdWystawcy) w fakturach zakupu. ===== 
  
 Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_VAT w polu “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” jest wstawiony jedynie znak spacji. Pole “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” nie może być puste. Wypełnienie tego pola tylko znakiem spacji jest traktowane przez Ministerstwo Finansów jako niewypełnienie tego pola.  Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_VAT w polu “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” jest wstawiony jedynie znak spacji. Pole “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” nie może być puste. Wypełnienie tego pola tylko znakiem spacji jest traktowane przez Ministerstwo Finansów jako niewypełnienie tego pola. 
rules_jpk.cmp001.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19