User Tools

Site Tools


rules_jpk.cmp003

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.cmp003 [2020/07/02 07:30]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.cmp003 [2020/07/02 07:31] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 2: Line 2:
  
  
-Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_VAT ​w polu “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” jest wstawiony jedynie znak spacji. Pole “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” nie może być puste. Wypełnienie tego pola tylko znakiem spacji jest traktowane przez Ministerstwo Finansów jako niewypełnienie tego pola. +Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_V7K ​w polu “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” jest wstawiony jedynie znak spacji. Pole “NrIdWystawcy"​\"​NrDostawcy” nie może być puste. Wypełnienie tego pola tylko znakiem spacji jest traktowane przez Ministerstwo Finansów jako niewypełnienie tego pola. 
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów,​ należy sprawdzić poprawność danych kontrahentów. ​ Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów,​ należy sprawdzić poprawność danych kontrahentów. ​
  
rules_jpk.cmp003.txt · Last modified: 2020/07/02 07:31