User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz002

Test, czy faktura dokumentująca zakupy została rozpoznana w rejestrze jednokrotnie.

Test wyszukuje w danych z pliku JPK_FA dokumenty zakupu o tym samym numerze i tym samym wystawcy.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy powielone dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji dokumentów w firmie.

rules_jpk.crz002.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools