User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz003

Test, czy wprowadzona stawka podstawowa jest równa 23%.

Test wyszukuje dokumenty, które jako stawkę podstawową mają wpisaną inną stawkę niż 23%.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu wprowadzającego, czy są korektą dokumentów z poprzednich lat.

rules_jpk.crz003.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools