User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz003

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz003 [2016/12/19 08:59]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.crz003 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy wprowadzona stawka podstawowa jest równa 23%. =====
 +
 +
 +
 Test wyszukuje dokumenty, które jako stawkę podstawową mają wpisaną inną stawkę niż 23%.  Test wyszukuje dokumenty, które jako stawkę podstawową mają wpisaną inną stawkę niż 23%. 
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu wprowadzającego,​ czy są korektą dokumentów z poprzednich lat. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu wprowadzającego,​ czy są korektą dokumentów z poprzednich lat.
rules_jpk.crz003.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19