User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz004

Test, czy wprowadzona stawka obniżona jest równa 8%.

Test wyszukuje dokumenty, które jako stawkę pierwszą stawkę obniżoną mają wpisana inną stawkę niż 8%. Struktura pliku JPK_FA przewiduje dwie stawki obniżone.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu wprowadzającego, czy są korektą dokumentów z poprzednich lat.

rules_jpk.crz004.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools