User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz004

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz004 [2016/12/19 09:00]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.crz004 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-Test wyszukuje dokumenty, które jako stawkę pierwszą stawkę obniżoną mają wpisana inną stawkę niż 8%. Struktura pliku JPK_FA przewiduje dwie stawki obniżone. 
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu wprowadzającego,​ czy są korektą dokumentów z poprzednich lat. 
rules_jpk.crz004.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19