User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz004

This is an old revision of the document!


Test wyszukuje dokumenty, które jako stawkę pierwszą stawkę obniżoną mają wpisana inną stawkę niż 8%. Struktura pliku JPK_FA przewiduje dwie stawki obniżone.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu wprowadzającego, czy są korektą dokumentów z poprzednich lat.

rules_jpk.crz004.1482138001.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 09:00

Page Tools