User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz005

Test, czy druga wprowadzona stawka obniżona jest równa 5%.

Test wyszukuje dokumenty, które jako stawkę drugą stawkę obniżoną mają wpisana inną stawkę niż 5%. Struktura pliku JPK_FA przewiduje dwie stawki obniżone.

Użytkownik po uzyskaniu tego komunikatu powinien sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu wprowadzającego, czy wynikają z korekty dokumentów z poprzednich lat.

rules_jpk.crz005.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools