User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz005

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz005 [2016/12/19 08:22]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz005 [2016/12/22 07:20]
renata_kotecka_sage_com
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy druga wprowadzona stawka obniżona jest równa 5%. =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 Test wyszukuje dokumenty, które jako stawkę drugą stawkę obniżoną mają wpisana inną stawkę niż 5%. Struktura pliku JPK_FA przewiduje dwie stawki obniżone. Test wyszukuje dokumenty, które jako stawkę drugą stawkę obniżoną mają wpisana inną stawkę niż 5%. Struktura pliku JPK_FA przewiduje dwie stawki obniżone.
  
 Użytkownik po uzyskaniu tego komunikatu powinien sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu wprowadzającego,​ czy wynikają z korekty dokumentów z poprzednich lat.  Użytkownik po uzyskaniu tego komunikatu powinien sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu wprowadzającego,​ czy wynikają z korekty dokumentów z poprzednich lat. 
rules_jpk.crz005.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19