User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz005

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz005 [2016/12/19 08:22]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz005 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-Test wyszukuje dokumenty, które jako stawkę drugą stawkę obniżoną mają wpisana inną stawkę niż 5%. Struktura pliku JPK_FA przewiduje dwie stawki obniżone. 
  
-Użytkownik po uzyskaniu tego komunikatu powinien sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu wprowadzającego,​ czy wynikają z korekty dokumentów z poprzednich lat.  
rules_jpk.crz005.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19